Jak na stres

Zvyšování odolnosti vůči stresu

Třetí skupinu tvoří metody, které mají dlouhodobý účinek, ale jejich vypracování vyžaduje hodně času. V podstatě jde o osvojení si zdravého životního stylu, kam patří zdravá výživa, čaj na spaní, omezování a odmítnutí kouření, požívání alkoholických nápojů, drog, zkrátka všech postupů, které vedou k upevnění zdraví. Boj proti incidenci nemocí a jejich prevence bývá často chápána jako záležitost medicíny. Fakta však ukazují něco jiného, jak uvádí statistika U. S. Centers for disease control (M. R. Levy, 1988). Životní styl má vést ke zvyšování fyzické kondice formou programu pravidelných cvičení, správnou v}’Živou, vhodným režimem střídání práce a odpočinku, odstraňováním návyku kouření, vyhýbání se požívání alkoholu a dalších drog apod. Dobrá tělesná kondice představuje něco, co bychom mohli přirovnat stavu po očkování. Pravidelné cvičení, které je jedním z nejdůležitějších zdrojů tělesné zdatnosti, “očkuje” tělo tím, že ho vystavuje drobným stresorům. Zvlášť důležitá je kardiovaskulární kondice jako součást celkové tělesné kondice. Naneštěstí krátkodobá nebo sporadická cvičení nepřinášejí žádné výsledky. Cvičení je i dobré na věci jako úzkostná porucha. Proto je třeba cvičit pravidelně a soustavné.

Takové cvičení vede k radě příznivých změn v organizmu. Například krevní tlak se snižuje. Stejně tak se snižuje i klidová srdeční frekvence, zvyšuje se vyvrhovací objem, který souvisí s možností lépe distribuovat krev v situaci stresu. Roste počet červených krvinek, tedy možnost rozvádět více kyslíku, roste pružnost tepen, snižuje se hladina triglyceridu, snižuje se hladina sérového cholesterolu a zlepšuje se poměr proporcí mezi HOL a LDL ve prospěch frakce HOL, která má protektivní účinek na zdraví. Zároveň se snižuje sekrece adrenalinu, jako odpovědi na emoční stres, účinněji je odstraňována ze svalu kyselina mléčná, což se odráží ve snižování únavy a napětí, jak zjišťuje H. Goldberg (1978). Tělesná aktivita redukuje také volné kyslíkové radikály a tím i lipidovou peroxidaci, jak zvýšením objemu mitochondrií, tak i zvýšením aktivity antioxidačních enzymatických systému.

Lipoperoxidy totiž sehrávají významnou úlohu v patogenezi mnoha onemocnění (záněty vůbec, ateroskleróza, trombóza, imunitní reakce, chronická plicní a revmatická onemocnění, cukrovka, některá maligní nádorová onemocnění). Mohli bychom uvést i příznivé ovlivnění hmotnosti v důsledku především zrychlení metabolických procesu a pokud jde o psychiku, fyzická aktivita snižuje nepříznivý dopad stresu, úzkostnost, depresi, agresivitu, zlepšuje kvalitu spánku, zvyšuje sebevědomí a u starších osob zlepšuje motorickou koordinaci a zkracuje reakční čas. Prezident Spojených státu Ronald Reagan se po atentátu v roce 1981 velmi rychle zotavoval díky především své dobré fyzické kondici. Obdobně rychlé překonání kritické situace K. Wojtyly – papeže Jana Pavla n. po atentátu, je přičítáno faktu, že věnoval ve svém živote také pozornost sportu, tělesné námaze a zdravému životnímu stylu. V souvislosti s tělesným cvičením je třeba upozornit na některá rizika.

Je sice pravda, že cvičení zvyšuje pružnost a pevnost ligament a úponových šlach tím, že se zvětšuje počet a objem kolagenních vazivových vláken, ohebnost kloubu a zvyšuje se svalová síla, vytrvalost a tonus, zvětšuje se obsah minerálu v kostech a tak cvičení představuje prevenci proti osteoporóze, ale jen v případě, že jsou cvičící osoby na určitou úroveň tělesného zatížení navyklé. Ale na hormon štěstí je cvičení nejlepší. Jedinci se sedavým zaměstnáním, pokud provádějí neobvyklý nebo nečekaný tělesný výkon, mohou být naopak ohroženi poškozením zdraví. U lidí s chronickým onemocněním kardiovaskulárního typu a anomáliemi, pokud jde o funkci srdce, je žádoucí poradit. se s ošetřujícím lékařem. U ostatních je třeba zdůraznit soustavnost a pravidelnost jen s postupným zvyšováním tělesné námahy, aby byly vytvořeny podmínky pro adaptací.